Persoonlijke begeleiding

Voor we echt beginnen zal er eerst een vrijblijvend kennismakingsgesprek plaats vinden. Zodra bij beide het juiste gevoel er is kunnen wij het begeleidingstraject beginnen. Tijdens dit persoonlijk begeleidingstraject gaan we kijken hoe de omgevingsgeluiden, zoals de sirenes of de muziek, minder “hard” bij je binnenkomen. Hierbij speelt het creëren van een eigen ruimte een belangrijke rol. We gaan o.a. in op het bewaken van je eigen grenzen en we kijken ook naar de rol die de “mind” kan spelen bij het nemen van bepaalde (onhandige) beslissingen. Je wordt geleerd dat de “mind” een prachtig werktuig is voor je creativiteit en dat je het nemen van belangrijke beslissingen beter aan je gevoel over kunt laten.


Trainingen

De training is bedoeld om meer inzicht te geven in de karaktereigenschap hoog sensitiviteit. De training zal gegeven worden aan scholen en bedrijven. De training bevat tips en adviezen voor het omgaan met de karaktereigenschap hoog sensitiviteit. Deze training is bedoeld om een positieve, versterkende instelling te ontwikkelen, meer zelfvertrouwen en persoonlijke kracht op te bouwen en om je natuurlijke talenten zichtbaar te laten worden.

Voor nadere details over de trainingen zie de pull down menu’s hieronder.

• Basisscholen

Training: Hoog Sensitiviteit

In staat zijn gevoelens van een ander kind te voelen. Het vermogen hebben om meer signalen uit de omgeving op te pikken dan andere kinderen. Tijdens schoolreizen eerder vermoeid raken en daarna prikkelbaarder zijn dan de anderen. Sneller en heftiger schrikken van harde geluiden. Het is maar een topje van de ijsberg van kenmerken die hoog sensitiviteit met zich mee brengen.

Veel kinderen weten van zichzelf niet dat ze hoog sensitief zijn. Vaak weten ouders of leerkrachten ook niet dat hun kind of hun leerling hoog sensitief is.
Iets waarvan je niet weet wat het is maakt onzekerheid groter met alle negatieve gevolgen van dien. Doordat je “anders” lijkt is er een grotere kans om slachtoffer van pesten te worden.
Tevens kunnen, door hoog sensitiviteit, tussen kinderen en volwassen misverstanden ontstaan. Die komen vaak voort uit goede bedoelingen om het kind te beschermen.

De training behandeld o.a. waarom de zintuigen geprikkelder zijn, waar het invoelen bij anderen vandaan komt. Tevens bevat het tips en trucs om om te gaan met hoog sensitiviteit voor zowel de kinderen als de leerkrachten.

De training is bedoeld voor groepen 3 t./m. 8 zal ongeveer 1 uur in beslag nemen met een investering van: €140,–

Training: Pesten

Pesten is ongewenst gedrag! Daar is iedereen het over eens en iedereen weet wat het is. In het echte leven en op het internet (cyberpesten) komt het nog steeds voor!

Maar wat maakt nu dat iemand gaat pesten? En wat is het dat iemand mee gaat doen met dit gedrag? Wat doet pesten met het slachtoffer en wat kunnen de gevolgen hiervan zijn? En het allerbelangrijkste is hoe stop je het pest gedrag? Vluchtgedrag, verbinding maken met de mensen om iemand heen en het overkomen van schaamte zijn gedragingen die te maken kunnen hebben met het begin en het einde van pesten.

In deze, uit het leven gegrepen, training worden bovenstaande gedragingen besproken. Er zijn oefeningen opgenomen die kunnen helpen om met de gevolgen van pesten om te gaan en om fouten van anderen te accepteren en door te gaan met het leven alsof er niets aan de hand is.

De training is bedoeld voor groepen 3 t./m. 8 zal ongeveer 1 uur in beslag nemen met een investering van: €140,–

• Bedrijven

Training: Hoog Sensitiviteit

Ziekteverzuim komt voor bij elk bedrijf. De hoofdoorzaak is stress door een te hoge werkdruk. Soms is het een combinatie van een karaktereigenschap en de te hoge werkdruk die bij mensen dit ziekteverzuim veroorzaakt.
Die karaktereigenschap is hoog sensitiviteit. Rond de 20 procent van het personeel is hoog sensitief en bezitten één of meer van onderstaande eigenschappen.

  • Eerder fouten opmerken op de werkvloer.
  • Gedegen werk afleveren en ook nog zonder noemenswaardige fouten.
  • Goed zijn in het bedenken van creatieve oplossing die misschien de tijd iets vooruit zijn.
  • Snel in staat zijn in het oppikken van nieuw aangeboden informatie en dat ook snel integreren.
  • Plichtsgetrouw zijn aan het bedrijf.

Dit geeft aan dat een medewerker met hoog sensitiviteit van grote waarde kan zijn voor een bedrijf.

Met de training wordt ingegaan op het feit wat hoog sensitiviteit is en wat er aan gedaan kan worden om het dragelijk te maken op de werkvloer. Het zou tevens een bijdrage kunnen zijn om een hoog sensitief persoon voor het bedrijf te behouden.

De training is bedoeld voor hoog sensitieve medewerkers en voor leidinggevenden.

De training zal ongeveer 1 uur duren met een investering van €155,–.

Bedrijfscoaching

Er kan coaching ingezet worden voor uw (hoog sensitieve) medewerkers wanneer daar behoefte aan is. Er kunnen verschillende soorten coaching trajecten ingezet worden voor ondersteuning en ontwikkeling bij uw medewerker.

Bel mij terug voor een afspraak

contact


Adres:

Euratomplein 433
1966 SX Heemskerk

TELEFOON:

0251 – 24 07 24

E-MAIL:

info@sensitieve-kracht.nl